Definities

Changing Perspective bedoelt met bepaalde woorden iets anders dan de overheid, nieuwsmedia, belangenorganisaties of burgers. Zo noemen wij alcohol consequent een drug. Om verwarring over de bedoeling van bepaalde woorden op deze website te voorkomen, staan hieronder definities van een aantal veelgebruikte begrippen op deze website.

Acute gezondheidseffecten
(Vitale) functies van het menselijk lichaam die op negatieve wijze beïnvloed worden terwijl de drug nog actief is

Batch
Hoeveelheid drugs die in één keer met hetzelfde productieproces bewerkt, gezuiverd of gesynthetiseerd wordt

Bodyload
De sensatie in het lichaam die veroorzaakt wordt door een drug.

Cannabis
Alle plantendelen van het geslacht cannabis, waaronder Cannabis Sativa L., Cannabis Indica, Cannabis Ruderalis en kruisingen daarvan

Chronische gezondheidseffecten
(Vitale) functies van het menselijk lichaam die op negatieve wijze beïnvloed worden na een aaneengesloten periode van herhaaldelijk gebruik

Crash
Moment of periode tijdens de werkingstijd van een drug waarin de plezierige effecten grotendeels verdwijnen en een sterke behoefte tot herdoseren kan worden ervaren

Cravings
Sterke behoefte aan een specifiek psychoactief middel

Delier
Psycho-organische stoornis die zich uit in verwarring, cognitieve problemen of aandachtsstoornissen waarbij geheugenverlies, waanideeën of hallucinaties kunnen optreden

Designerdrug
Nieuwe Psychoactieve Stof (NPS) die op de markt is gebracht om drugswetgeving te omzeilen

Dosis
Hoeveelheid van een psychoactieve stof die wordt ingenomen

Drug
Een stof, of een mengsel van stoffen, wat ingenomen wordt met als doel het bewustzijn, de perceptie of de gemoedstoestand te beïnvloeden

Drugsafval
(Chemische) resten die overblijven na de productie van drugs.

Drugsoorlog
Het stelsel van wetten, regels, straffen en maatregelen dat de staat heeft ingesteld in een poging een utopische wereld zonder drugs na te streven

Drugtest
Een procedure die doorlopen wordt om de inhoud van een sample te achterhalen

Eliminerende drugtest
Eenvoudige chemische verificatie waarbij slechts vastgesteld wordt of de sample een aanzienlijk deel van een andere drug bevat dan verwacht

Empathie
Inlevingsvermogen, ofwel de kunde of vaardigheid zich in te leven in de situatie of gevoelens van anderen

Entactogeen
Psychoactieve stof die de behoefte om aangeraakt te worden vergroot, danwel, psychoactieve stof die het zelfbewustzijn vergoot

Entheogeen
Psychoactieve stof die een mystieke ervaring kan veroorzaken

Hallucinatie
Zintuigelijke waarneming die niet overeenkomt met wat er in werkelijkheid gebeurt

Hallucinogeen
Psychoactieve stof die hallucinaties veroorzaakt

Hasj
Samengeperste hars van de cannabisplant

Hennep
Ras(sen) van de plantensoort Cannabis Sativa L., Cannabis Indica, Cannabis Ruderalis, of een kruising daarvan, dat industriële doeleinden dient

Henneptoppen
Bloemen van de cannabisplant die minder dan 1% THC van het gedroogde gewicht bevatten, ofwel bloemen afkomstig van hennepplanten.

Herdoseren
Tijdens de werkingstijd van een drug, of vlak daarna, opnieuw een hoeveelheid van dezelfde drug innemen

Opkomst
De tijd tussen inname van een drug en het moment dat de effecten van die drug het sterkst voelbaar zijn.

Piek
De tijd tussen het moment dat de effecten van een ingenomen drug het sterkst voelbaar zijn en het moment dat de meeste gewenste effecten verdwenen zijn.

Psychonaut
Persoon die op ontdekkingsreis gaat in het universum van de geest

Psychose
Psychiatrische toestand waarbij de patiënt het normale contact met de door zijn/haar omgeving ervaren werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is

Injectie
Toedieningswijze via een naald rechtstreeks in de bloedbaan

Marquis reagens
Oplossing van zwavelzuur, formaldehyde en methanol die gebruikt wordt als eliminerende drugtest

Na-effecten
De tijd tussen het moment dat de meeste gewenste effecten van de ingenomen drug verdwenen zijn tot het moment dat de drug geen merkbare effecten meer veroorzaakt.

Nasaal
Toedieningswijze via de neusslijmvliezen

Neurotransmitter
Signaalstof die betrokken is bij het overdragen van prikkels vanuit de ene zenuwcel naar de andere.

Nieuwe Psychoactieve Stof (NPS)
Drug met korte gebruikshistorie waarvan de farmacologische werking niet, of onvoldoende, is vastgesteld

Oraal
Toedieningswijze via de mond en vervolgens de rest van het verteringskanaal

Pluggen
Toedieningswijze via de anus en vervolgens de endeldarm

Risico
Kans op ongewenste, onverwachte of negatieve gevolgen

Sample
Kleine hoeveelheid van een drug of batch die gebruikt wordt om de inhoud te achterhalen

Stof
Materie, zoals bedoeld in scheikundige context, bestaande uit identieke of enantiomorfe moleculen of ionen

Sublinguaal
Toedieningswijze via de mondslijmvliezen

Trip
Het geheel aan ervaringen, of een deel daarvan, dat opgedaan wordt onder invloed van een hallucinogeen of entheogeen middel

Tripsitter
Nuchter persoon die mensen begeleid terwijl ze onder invloed van psychedelica zijn

Tripkinderen
(Volwassen) mensen die psychedelica hebben genomen en daardoor niet meer volledig in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

Threshold
Dosis waarbij de eerste psychoactieve effecten van een drug voelbaar zijn

Reagens
Een (mengsel of oplossing van) stof(fen) die gebruikt wordt als eliminerende drugtest

Research chemical
Term voor ‘designerdrug’ die verkopers van Nieuwe Psychoactieve Stoffen gebruiken om juridische consequenties te vermijden

Space
Het gevoel, de gemoedstoestand of de roes die veroorzaakt wordt door een stimulerend of verdovend middel

Stimulerend middel
Drug of stof die het orthosympathisch deel van het autonome zenuwstelsel beïnvloedt

Vasoconstrictie
Samengeknepen bloedvaten die de doorbloeding in het lichaam verminderen

Verdovend middel
Drug of stof die het parasympathisch deel van het autonome zenuwstelsel beïnvloedt

Vervuilingen
Ongewenste toevoegingen of bestanddelen

Werkingstijd
De tijd die nodig is voordat de effecten van een drug niet meer voelbaar zijn

Wiet
(Bij voorkeur onbevruchte) vrouwelijke bloemen van de cannabisplant met een THC-percentage van meer dan 1% van het gedroogde gewicht