Synthetisch drugsafval bedreigt natuurgebieden (video)

Boswachter Erik de Jonge maakt zich zorgen over het synthetische drugsafval dat regelmatig in de natuurgebieden rondom Bergen op Zoom gedumpt wordt. Hij laat zien welke impact een lozing op de flora en fauna kan hebben.

De natuurgebieden rondom Bergen op Zoom behoren tot de Natura2000-gebieden. Dat zijn beschermde natuurgebieden die onder Europese regelgeving vallen. Jaarlijks wordt er vijf tot zes miljard euro geïnvesteerd in het behoud en bevorderen van bijzondere diersoorten in Natura2000-gebieden. Bovendien is het gebied rondom Bergen op Zoom een waterwingebied voor Zeeland.

Bijna elke week wordt er wel zeer giftig drugsafval in het gebied gedumpt. Dat kost heel veel geld, maar het is ook gevaarlijk. De natuur lijdt onder het drugsafval. Bijzonder Opsporingsambtenaar Paul Graafmans vertelt hoe het drugsafval een risico voor de volksgezondheid oplevert.

De videoreportage is in januari 2017 opgenomen door onderzoeksjournalist Tom Kiel en zelfstandig wetenschapper Bart Uitterhaege. Lees ook de longread over de hoeveelheid drugsafval in Nederland.